Hosting af udstyr

Ved at placere jeres internetløsninger hos os – i modsætning til at have dem hos jer selv på jeres organisations interne net – opnår I:

  • Placering centralt på den danske del af internettet
  • Hurtigere, mere pålidelig og økonomisk fordelagtig netforbindelse, end det sædvanligvis er muligt at etablere til egen virksomhed eller eget institut
  • Placering i særligt sikret og overvåget miljø

Se nærmere i produktbeskrivelsen

Gode fysiske rammer for hosting

Udstyret placeres i i2s hosting-center i Lyngby. Centret er sikret med adgangskontrol, tyveri- og brandalarm samt video-overvågning. Der er passende køling, hvor kold luft blæses ud under dobbeltgulvet. Køleanlægget styres således, at rumtemperaturen holdes på 20°C med et tilladt interval mellem 18°C og 25°C. Luftfugtigheden holdes omkring 60% rel.

Læs mere om drift af hostingudstyr