Facility Management

i2 driver et Facility Management Center. Det er placeret i Lyngby og har gode netforbindelser til både ind- og udland. I kraft af det professionelle driftsmiljø, der er etableret til at drive mange hundrede enheder, kan i2 løse en lang række drifts- og overvågningsopgaver.

Med vores alsidige tekniske know-how og erfaring garanterer vi for en stabil totaldrift af jeres it-infrastruktur, herunder hosting af jeres (web)servere og applikationer, som kontorsystemer og operativsystemer.

Med Facility Management:

  • Sparer I både en dyr fast forbindelse og en dyr sikkerhedskonfiguration
  • Skal I ikke selv investere i dyr overkapacitet i strømforsyning, køling, brandsikring, tyverisikring etc.
  • Det dertilhørende Facility Management Centret tilbyder vi konsulentbistand og en lang række e-services, fx overvågning, fejlretning
  • Sikkerhedsløsninger og trafikstatistik, der sikrer maksimal driftssikkerhed
  • Får I et højt niveau af individuel rådgivning og let adgang til it-kompetencer