Vores verden – om i2

I2 har altid været forgangsfirma og har en kultur hvor nye teknologier altid har været undersøgt, udviklet samt taget i brug.

i2 historien

UNI-C grundlagde dette forretningsområde med det formål, at fremme brugen fælles computernetværk og datakommunikation gennem udveksling af datatrafik.

I2 har mere end 40 års erfaring som it-kompetencecenter og driver bl.a. Danmarks største internet krydsfelt som bærer hovedparten af Danmarks internet trafik i eget datacenter.

Som erfaren netværks-, hosting- og driftsleverandør har vi taget den nyeste teknologi i brug på forsknings og forsøgs stadiet før alle andre – bl.a. IP-version 6 på vores landsdækkende WAN-netværk.

Nogle af Danmarks første computer og netværks løsninger har vi arbejdet med i regi af DTH/NEUCC og UNI-C.

Løsningerne er løbende blevet udviklet af medarbejderne i tæt samarbejde med udviklingsafdelingerne hos store internationale it-leverandører.

I2 har som sagt altid været pioner indenfor computer og netværk i Danmark og har fx udviklet den første firewall i Danmark, været først med at benytte IP-version 6 protokollen i driftnetværk, lancering af Danmarks første internet udbyder (Tele2), organisering af en kompetenceenhed for it-trusler – DKCERT mv.

I2 forretningsværdier

 • Troværdig, ordentlige og redelige - pålidelige.
 • Innovative og forsknings orienteret.
 • Høj faglig ekspertise.
 • i2 som driftsleverandør & udviklingspartner.
 • Drift af jeres infrastruktur.
 • Samarbejde i udviklingsprojekter.

Flere end 40 års erfaring som den modne infrastruktur leverandør der er i nyt regi – det gør det mere målrettet og commitment fra ejerne større – det resulterer i at i2 vil blive den pålidelige og non-profit innovative samarbejdspartner.

i2 kernekompetencer

Udvikling af intelligente infrastrukturer, med:

 • Brug af ny teknologi – first mover.
 • Kundetilpassede løsninger.
 • Høj risikovillighed under udvikling.
 • Idriftsættelse af løsninger.
 • Interesse for tætte partnerskaber.
 • Bred erfaring fra de sidste 40 års infrastruktur projekter.

i2 ledelse og økonomi

i2 har i UNI-C regi gennem en lang årrække udbudt et bredt spektrum af it-services og it-infrastruktur tjenester.

Kunderne har typisk været fra universiteterne, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner og til en vis grad også til private institutioner og teleselskaber.

i2 blev oprettet 1. januar 2013 og er en videreførelse af UNI-C's infrastruktur aktiviteter.

i2 er en selvstændig enhed på DTU med eget regnskab og forretningsmål.  Vi deler både lokaler og medarbejdere med DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation), der står for drift og leverance af infrastruktur til alle universiteter i Danmark

Aktiviteterne i i2 er alle "indtægtsdækket virksomhed" dvs. at udgifter og indtægter skal hvile i sig selv set fra ejernes synspunkt.  Alle aktiviteter er på markedsmæssige vilkår og i fri konkurrence med private virksomheder.

i2 er en del af DTU, hvis rektor derfor er øverste ansvarlige. Den daglige ledelse varetages af Divisionsdirektør Martin Bech.

Der er 25 ansatte i i2, hvoraf 95% har en teknisk baggrund, med en gennemsnits erhvervserfaring på ca. 20 år.

I2 har ca. 150 kunder, opdelt med ca. 50% i teleoperatør verdenen og 50% i mindre offentlige institutioner.

Omsætning er på ca. 18 mio kr/år. Opdelt med; 1/3 omsætning indenfor hosting og drift af DIX, 1/3 indenfor serverdrift og ASP ydelser og 1/3 indenfor konsulent og rådgivning.