Facility Management - aftale

Vores aftaler er skalérbare og strækker sig fra rene beredskabsaftaler til eksklusivaftaler med en række valgfrie services som fejlretning, kvalitetsstyring og statusmøder. Vi fastsætter serviceniveauet individuelt for jeres organisation i overensstemmelse med særlige ønsker. Vores løsninger dækker således alt lige fra selektiv outsourcing til total Facility Management.

I aftalen indgår som minimum IP-adresse, el, gulvplads og køling, og i2 overvåger jeres installationer. Ligeledes påtager vi os det endelige driftsansvar, og jeres organisation er derfor garanteret optimale oppe- og svartider. Endelig er den fysiske sikkerhed i top – både hvad angår indtrængning og brandsikring.