Hosting af udstyr

Ved at placere jeres internetløsninger hos os – i modsætning til at have dem hos jer selv på jeres organisations interne net – opnår I:

  • Placering centralt på den danske del af internettet
  • Hurtigere, mere pålidelig og økonomisk fordelagtig netforbindelse, end det sædvanligvis er muligt at etablere til egen virksomhed eller eget institut
  • Placering i særligt sikret og overvåget miljø

Se nærmere i produktbeskrivelsen

Fysiske rammer for hosting

Udstyret placeres i i2s hosting-center i Lyngby.
Centret er sikret med adgangskontrol, tyveri- og brandalarm samt video-overvågning. Kølingen sker  sker ved, at der blæses kold ludt ud under dobbeltgulvet. Kølingen er indstillet til, at der i den kolde zone (eller under gulvet, hvor der ikke er kuber) opretholdes en temperatur på mellem 18 og 28 grader og luftfugtigheden holdes i samme områder i intervallet 20 - 80% rel.

Læs mere om drift af hostingudstyr