Adgangsforhold og forudsætninger for webhotel

Adgangen til serveren sker via internettet.

  • Til upload - kan man brug sftp (secure file transfer protocol) og scp (secure copy) samt plesk control panel.
  • Til terminaladgang - dvs. udførelse af unix-kommandoer på selve webstedet - er afhængig af hvilket styresystem, man bruger. Fra Linux kan man bruge ssh (secure shell), og fra Windows bruger man putty.

Det er altså en forudsætning for anvendelsen af i2s webhotel, at I i forvejen er tilsluttet internettet og har adgang og kendskab til nogle af ovenstående programmer.

Ejeren af domænet har mulighed for at oprette administratorer til sin egen hjemmeside, og de kan også oprette subdomæner.