Drift af hostingudstyr

Man varetager selv driften af udstyret – enten via internettet eller ved at møde op i centret.

Når I anskaffer et adgangskort, har I adgang til jeres server døgnet rundt. Ellers er der adgang inden for i2s åbningstid.

Adgangsforhold

Skulle I eller eksterne parter ønske at få adgang til udstyret, kan det almindeligvis finde sted inden for i2s normale åbningstid (mandag-torsdag 8.30-16.30, fredag 8.30-15.30) efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Kun helt ekstraordinære situationer kan bevirke, at dette ikke kan lade sig gøre.

Personer med et adgangskort vil desuden selv kunne lukke sig ind i hosting-centret 24 timer i døgnet.

Netforbindelse

Når vi etablerer netforbindelsen, sørger vi for kabelfremføringen til jeres udstyr.

Tilslutning bliver pt. realiseret med RJ-45 hanstik via et UTP kabel, som er tilsluttet en Baystack 450-24T switch, hvorfra der er 100 Mbit uplink til en Cisco 7200 router med forbindelse til i2s DIX-router.

Trafikbelastningen mellem i2s 7200-router og i2s DIX-router er pt. max 10%, der forekommer lige efter midnat.

Adresser, konfiguration og båndbredde på netforbindelsen ændrer sig løbende i takt med i2s udbygning og de tekniske løsninger, der er til rådighed.

Strøm

  • Der er en-faset strøm (220V AC), som kommer fra den almindelige elforsyning, og andre eksterne energikilder må ikke benyttes uden forudgående aftale. Strømforbruget må ikke overstige det aftalte.
  • Hvis der vælges strøm fra UPS, vil denne være dimensioneret således, at der mindst er 15 minutters oppetid i forbindelse med strømafbrydelse. Besked om overgang til UPS strøm udsendes med SNMP. Andre ønskede oppetider kan forhandles separat, fx strøm fra UPS baseret på diselgenerator.

Driftsmeddelelser

Driftsmeddelelser, planlagte arbejder med mere, på centrale komponenter som strøm og køling annonceres via serviceinfo.
Tilmelding sker her

Statistik

I har mulighed for at abonnere på online MRTG-statistik over net-trafikken, hvis vi leverer netforbindelsen. Statistikken viser grafisk ind- og udgående trafik baseret på "rullende" døgn, uge, måned og år. Abonnement og statistik er pr. tilsluttet switch-port.

Konsulentbistand til tekniske problemer

Efter nærmere aftale kan I benytte jer af i2s ekspertise til løsning af eventuelle tekniske problemer.

Denne service afregnes:

  • Inden for almindelig åbningstid med konsulentbetaling
  • Uden for den almindelige åbningstid med særlig konsulentbetaling

Almindelige bestemmelser

Udstyret henstår i enhver henseende for jeres egen regning og risiko.
i2 er ikke ansvarlig for udstyrets hændelige undergang eller forringelse som følge af fx brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, vandskade e.l.

Jeres udstyr må ikke være til ulempe, gene eller fare for øvrige brugere af faciliteterne, fx ved udsendelse af røg, radiostøj, forstyrrelse på elektricitetsnettet, brandfarlig indretning, mekanisk ustabilitet, overvægt eller ved at indeholde aflytnings- eller videoudstyr.