Antispam

i2's Antispam løsning fungerer som et filter, der forhindrer spammail i at nå frem til jeres mailserver – vel at mærke uden risiko for tab af vigtig post. Udgående mail kan også virusscannes, hvis det er et ønske og via en webside kan I selv administrere filteret på domæne- og brugerniveau.

Løsningen kan bruges af alle virksomheder med egen mailserver, der ønsker en central drevet løsning med mulighed for individuel konfiguration og administration.

Fordele ved i2's Antispam løsning

  • Modtag kun mail til rigtige mailadresser
  • I2-Antispam er en central løsning, der drives af i2, og vi sørger for opdatering og vedligehold af spamfilteret
  • Alle mail gemmes i en måned - al fremsendt post bliver kontrolleret for virus
  • i2 tilbyder som standard 10 GB til rå­dighed – mere plads kan tilkøbes
  • Antispam giver kun mini­mal forsinkelse af postmodtagelsen – mindst 95 % af al mail ekspederes på under 120 sekunder.
  • Via selvbetjening kan I administrere jeres spamfilter på domæne- og brugerniveau, opret selv white- eller black-lister. Har I behov for særregler, kan I selv administrere jeres egne indstillinger
  • Brugeren kan følge statistikken på filtreringen de seneste 14 dage både på domæne- og brugerniveau
  • Spamfilteret leveres som et abonnement, og det kræver ikke ekstra udstyr hos dig

Teknisk beskrivelse af i2's Antispam løsning

Løsningen anvender de nyeste teknikker til at sikre mod spammail. Det gælder bl.a. omdømmefiltrering, samt en række velafprøvede klassificer­ings teknikker. Derudover kan den enkelte bruger tilføje udsættelse af mail, kontrol af modtageradresser på skolens mailserver, bayesisk filtrering og white-, grey og blacklisting, hvilket giver et endnu bedre resultat på spamfil­treringen.

Udsættelse af mail bevirker, at mail ikke sendes videre til modtageren, hvis af­sender og modtager ikke tidligere har kommunikeret med hinanden. I stedet svarer i2's Antispam, at mailen skal gensendes om få minutter. I modsæt­ning til en spamrobot forstår en rigtig postserver svaret og gensender mailen.

Bayesisk filtrering er en matematisk metode til analyse af mail, der styrkes efterhånden, som mængden af analyseret mail vokser.

Teknisk fungerer spamfilteret ved, at brugerens MX-record ændres til at pege på i2's Antispam, så al indgående post sendes via i2. Desuden skal brugerens firewall ændres, så kun indgående post fra i2 Antispam tillades. Hvis brugerens firewall og navneservice (DNS) administreres af i2, laver i2 ændringerne, ellers udleverer i2 en beskrivelse af de nødvendige ændringer.

Prisliste

Antal brugere per domæne Pris i DKK
1 - 10 mailbrugere 2.300,-
11 - 20 mailbrugere 2.500,-
21 - 40 mailbrugere 2.700,-
41 - 60 mailbrugere 2.900,-
61 - 80 mailbrugere 3.100,-
81 - 100 mailbrugere 3.300,-
101 - 125 mailbrugere 3.600,-
126 - 150 mailbrugere 3.900,-
151 - 200 mailbrugere 4.500,-
201 - 250 mailbrugere 5.200,-
251 - 300 mailbrugere 5.700,-
301 - 350 mailbrugere 6.300,-
351 - 400 mailbrugere 6.900,-
401 - 600 mailbrugere 7.800,-
601 - 800 mailbrugere 9.100,-
801- 1.000 mailbrugere 9.900,-
1.001 - 1.250 mailbrugere 11.100,-
1.251 - 1.500 mailbrugere 12.300,-

Ved flere brugere stiger abonnementsprise med DKK 1.200,- for hver 500 mailbrugere.