Optimering af dit netværk

Alle organisationer, institutioner og virksomheder der gennem en årrække har brugt og udbygget sin netværksløsning, vil have gavn af en løbende optimering af forbindelser, knudepunkter samt drift- og vedligeholdelses løsninger.

En WAN realisering kan ske som virtuelle private netværk over dedikerede lejede linier eller gennem internettet. LAN design kan tage udgangspunkt i jeres nuværende infrastruktur med datacenter og trafik profil mv. - set i forholdet til jeres pålidelighedskrav og behov for styring af jeres brugere og desktop udstyr.

Design kan indeholde beskrivelse af:

 • Behovsanalyse
 • Netværkstopologi
 • Gennemgang af jeres trafik profiler og behov
 • Dimensionering af alle netværks komponenter
 • Driftsmodel for netværksløsningen
 • Beskrivelse af sourcing muligheder
 • Opbygning af omkostningsmodel og TCO beregninger

i2 har erfaring med optimering af eksisterende netværk samt gennemgang og dokumentering af dem. Vores rådgivning vil sikre:

 • Brug af relevante teknologier
 • Gennemgang af eksisterende netværksarkitektur
 • Dokumentation af det eksisterende netværk
 • Forslag til optimerings punkter f.eks. omlægning af dataforbindelser mv.
 • Cost/Benefit beregninger for de konkrete optimeringstiltag
 • Gennemgang af benyttede driftsmodeller for jeres netværk
 • Rådgivning omkring anskaffelse og indkøb af netværk til jeres forretning
 • Gennemgang af it-sikkerhedsmodel og niveau