Priser for webhotel

Prisen på et webhotel beregner vi ud fra to parametre, nemlig, hvor meget diskplads man bruger, og hvor stor nettrafik hotellet genererer.

Diskforbrug Pris per kvartal i DKK
200 MB 300,-
500 MB 500,-
1 GB 600,-
2 GB 1.000,-
3 GB 1.250,-
+ 1 GB 250,- pr. GB
10 GB 3.000,-
+ 10 GB 1.500,- per 10 GB
Nettrafik        Pris per kvartal i DKK
50 GB Inkluderet i prisen
100 GB 500,-
200 GB 800,-
550 GB 1.600,-
1000 GB 2.600,-
2000 GB 4.675,-
3000 GB 6.700,-
4000 GB 8.500,-

Alle priser er eksklusiv moms. Ret til ændringer forbeholdes.