Til alle hostingkunder i bygning 304

Som resten af samfundet er vi også ramt af de kraftigt stigende elpriser.

Det har være muligt, at fastholde en lav pris i både 1. og 2. kvartal af 2022, men vi bliver som alle andre, desværre nødt til, at justere prisen for 3. kvartal.

Ændringen betyder, at prisen stiger fra 442,2 øre/KWh til 685,41 øre/KWh.

Dette sker efter de vilkår der er i kontrakten om justering af priser, hvor prisjusteringer begrundet i blandt andet ændrede energipriser, kan reguleres uden varsel for et givent kvartal.

Sker ændringer op eller ned i elpriserne sernere på året, vil det afspejles i prisen for 4. kvartal.